Tư vấn và đào tạo

Tư vấn chuyển đổi số và Quản trị cho các tổ chức và doanh nghiệp: chuyển đổi số, xây dựng chiến lược, xây dựng hệ thống KPIs, xây dựng văn hóa tổ chức, chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chiến lược thương hiệu và kế hoạch Marketing, quản trị đổi mới sáng tạo, quản trị vận hành, quản trị tài chính

Đọc thêm

Nền tảng và ứng dụng Smart Cities

Công nghệ và sản phẩm đô thị thông minh cho thị trường Việt Nam và khối ASEAN: Ứng dụng thông minh (giáo dục, y tế, …), Phần mềm nền tảng (CaaS, IoT, Big Data. AI), Thiết bị thông minh.

Đọc thêm

Nền tảng hỗ trợ cá nhân hóa hoạt động học tập

Dịch vụ trên Cloud – Dạy kỹ năng cho người học – Gợi ý học liệu dựa vào mẫu nội dung người học đã sử dụng. – Phân tích nội dung bằng AI. – Trò chuyện và thấu hiểu từng người học. – Trợ giúp người học xây dựng kế hoạch học tập, định hướng nghề nghiệp – Mở rộng các quy tắc học tập truyền thống – Lưu trữ, quản trị và phân tích dữ liệu.

Đọc thêm